МОТОРНІ СПОРТИВНІ НОВИНИ

освітянський спорт           олімпійський рух            спортивна галузь України

Menu

Додаток до річного плану закупівель

на І квартал 2015 року

Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту

Міністерства освіти і науки України

код за ЄДРПОУ 38872673

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо-мастильні матеріали частини (19.20.2 –Паливо рідинне та газ; оливи мастильні )

2210

1200,00

Одна тисяча двісті грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Поштові марки (58.19.1 – послуги щодо видавання друкованої продукції, інші)

2210

50,00

П`ятдесят грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Папір формату А4, А3, папір факсовий  (21.12.5 – папір та картон оброблені)

2210

250,00

Двісті п`ятдесят грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Папки (17.23.1 – вироби канцелярські, паперові)

2210

100,00

Сто грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Дипломи (18.12.1-друкування)

2210

500,00

П`ятсот грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Запасні частини (26.20.2 – блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої, інші)

2110

900,00

Дев`ятсот грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Послуги поштового зв’язку спеціального призначення (53.20.1 – послуги поштові та кур’єрські, інші)

2240

100,00

Сто грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Послуги з технічного обслуговування копіювальної техніки (33.12.1 – ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності)

2240

1800,00

Одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Оплата послуг з проведення технічного контролю автомобілів (71.20.1 – послуги щодо технічного випробовування й аналізування)

2240

2260,00

Дві тисячи двісті шістдесят грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Оплата телекомунікаційних послуг (61.10.1 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування)

2240

840,00

Вісімсот сорок грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Придбання квитків для відряджень працівників (49.10.1 – послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту)

2250

1050,00

Одна тисяча п`ятдесят грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Послуги з теплопостачання (35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

2271

21200,00

Двадцять одна тисяча двісті грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Послуги з постачання питної води (36.00.1 – вода природна)

2272

800,00

Вісімсот грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Послуги з постачання електричної енергії (35.11.1 – енергія електрична)

2273

7000,00

Сім тисяч грн. 00 коп.

без процедури

-

-

Загальна сума

 

38500,00

Тридцять вісім тисяч п`ятсот грн. 00 коп.

   

 

                                                                                                                                                                                                                    

Керівник                                               __________________                                                           Г.Г. Бочарьов                  

                                                                                (підпис)                                                             (ініціали і прізвище)

                                                                                                                                                                                                                                        

Головний бухгалтер                          __________________                                                                 А.В. Крамаренко                    

                                                                                (підпис)                                                           (ініціали і прізвище)

               " 17 " січня  2015 р.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                        

                М.П.                                                                                                                                                                                                                

 

вгору