МОТОРНІ СПОРТИВНІ НОВИНИ

освітянський спорт           олімпійський рух            спортивна галузь України

Menu

УВАГА! УВАГА!! УВАГА!!! Пропозиція щодо участі в реалізації проекту «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів»

УВАГА! УВАГА!! УВАГА!!! Пропозиція щодо участі в реалізації проекту «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів»
УВАГА! УВАГА!! УВАГА!!!
Пропозиція щодо участі в реалізації проекту «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів»
Асоціація аматорського футболу України в партнерстві з Федерацією футболу України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, за фінансової підтримки уряду Німеччини через федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, впроваджує проект «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів».

Метою реалізації проекту є матеріально-технічна підтримка аматорських футбольних клубів, дитячо-юнацьких спортивних закладів та популяризація аматорського футболу в Україні.

Учасниками проекту можуть стати 11 аматорських футбольних клубів або дитячо-юнацьких спортивних закладів, кожен з яких має можливість отримати на реалізацію заявленого проекту фінансову та матеріальну підтримку в сумі, еквівалентній до 11 000 євро за курсом Національного банку України.

З умовами проведення відбору для участі у проекті можна ознайомитись на сайті Асоціації аматорського футболу України www.aafu.org.ua.

Акцентуємо вашу увагу на термінах подачі відповідної заявки, викладеної в умовах проведення відбору, – до 29 грудня 2018 року.

ХХХ
Заявка на участь у відборі серед аматорських футбольних клубів за проектом «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів»

Шановні колеги!
Пропонуємо вам взяти участь у
відборі
серед аматорських футбольних
клубів за проектом «11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів».
Даний відбір впроваджується за фінансової підтримки уряду Німеччини через федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Безпосередню реалізацію проекту здійснює Асоціація аматорського футболу України в партнерстві з Федерацією
футболу України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Мета відбору:
матеріально-технічна підтримка аматорських клубів та популяризація аматорського футболу в Україні (на територіях, які контролюються Урядом України).
Переможцями відбору можуть стати 11 аматорських футбольних клубів
(в тому числі дитячо-юнацькі спортивні заклади) з будь-яких регіонів України, які мають відповідати таким вимогам щодо участі:
-аматорський футбольний клуб розташований у громаді з чисельністю населення не більше 20
000 осіб;
- аматорський футбольний клуб офіційно зареєстрований мінімум 3 роки тому;
- у структурі аматорського футбольного клубу займаються дитячо-юнацькі групи.
Кожен з 11 клубів має можливість отримати фінансову підтримку
на
реалізацію заявленого проекту в сумі, еквівалентній
до 11 000 євро за курсом Національного банку України.
. Зверніть увагу, що частина цієї суми,
еквівалентна до 1000 євро, буде надана в якості матеріальної допомоги у вигляді базового набору екіпіровки та спортивного інвентарю. Окрім
зазначеної підтримки, до загального бюджету заявленого проекту
рекомендується також включити планову суму коштів, що будуть додатково залучені в межах проекту
від громади, місцевої влади, власних ресурсів.
Заявлений проект має бути реалізований клубом до 31 травня 2019 року.
Для участі у відборі необхідно заповнити заявку
за формою, що викладена нижче, та
подати її у письмовому вигляді. Заявка має бути
підписана керівником аматорського футбольного клубу
(дитячо-юнацького спортивного закладу), за наявності посвідчена печаткою, запечатана у конверті
та направлена рекомендованим листом з доставкою або доставлена самостійно
до 29 грудня 2018 року до 14:00 на адресу Асоціації аматорського футболу України:
01133, а/с 55, м. Київ, провул. Лабораторний, 7-А, к. 214, Будинок футболу, Асоціація аматорського футболу України.
Журі
відбору
, складене з представників вище
названих організацій,
оголосить переможців
відбору
31
січня
201
9
року.
Журі
відбору
оцінюватиме заявки за визначеними критеріями (кож
е
н
критерій оцінюється в балах від 0 до 10 та помножується на коефіціє
нт
«ваги» критерію). Перем
о
ж
у
т
ь
11 клубів, що наберуть найбільше
підсумкових балів.
Критерії оцінювання
(від 0 до 10 балів)
Коефіцієнт
«ваги» критерію
1.
Якість п
одан
ої
заявк
и на реалізацію проекту,
що
включає загальний бюджет проекту та
відповіда
є
меті
відбору, завданням і пот
ребам громади та її залученості
.
8
2
. Відсоток дітей 6
-
17 років, що займаються у клубі, від
загальної кількості дітей 6
-
17 років у громаді.
8
3
.1. Відсоток дітей 6
-
8 років, що займаються у клубі, від
загальної кількості дітей 6
-
17 років у громаді.
5
3
.
2
. Відсоток дітей 9
-
10 років, що займаються у клубі, від
загальної кількості дітей 6
-
17 років
у громаді.
6
3
.3. Відсоток дітей 11
-
13 років, що займаються у клубі,
від загальної кількості дітей 6
-
17 років у громаді.
7
3
.4. Відсоток дітей 14
-
17 років, що займаються у клубі,
від загальної кількості дітей 6
-
17 років у громаді.
8
4
. Відсоток тренерів
від загальної кількості дітей 6
-
17
років, що займаються у клубі.
8
5
. Кількість дівчат, що займаються у клубі.
10
6
. Фінансова стабільність, уміння знаходити додаткове
фінансування (аналіз стану протягом останніх 2 років).
8
7
.1. Кількість внутрішньо п
ереміщених осіб, що
займаються / працюють у клубі.
5
7
.2. Залученість до проектів соціальної відповідальності.
5
8
. Бонусний бал для клубів з підконтрольних Україні
територій Донецької та Луганської областей.
10
3
Форма заявки на участь у
відборі
серед
аматорськи
х футбольних клубів за проектом
«11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та
регіонів»
1. Повна назва клубу
(або дитячо
-
юнацького спортивного закладу)
.
2. Реквізити та поштова адреса клубу.
3. Електронна пошта.
4. Керівництво
клубу.
5. Представник клубу
-
контактна особа для проекту «11х11 чемпіонів.
Футбол заради розвитку молоді та регіонів», його моб. телефон та електронна
пошта.
6.
Ви підтверджуєте те, що аматорський футбольний клуб
розташований у громаді з чисельністю
населення максимум 20
000 осіб.
7
. Ви підтверджуєте те, що аматорський футбольний клуб офіційно
зареєстрований мінімум 3 роки тому.
8
. Ви підтверджуєте те, що у структурі аматорського футбольного
клубу займаються дитячо
-
юнацькі групи.
9
.
Короткий текстовий опис
інфраструктури та
досягнень клубу. Ви
можете також додати лінк для скачування фото, відео та презентації клубу.
10.
Кількість членів клубу (динаміка за останні 3 роки).
11. Річний бюджет клубу (динаміка за останні 3 роки).
12.
Кількість дітей 6
-
17 років у громаді.
13. Кількість дітей 6
-
17 років, що займаються у клубі.
14. Кількість дітей 6
-
8 років, що займаються у клубі.
15. Кількість дітей 9
-
10 років, що займаються у клубі.
16. Кількість дітей 11
-
13 років, що
займаються у клубі.
4
17. Кількість дітей 14
-
17 років, що займаються у клубі.
18. Кількість тренерів у клубі.
19. Кількість дівчат, що займаються у клубі.
20. Фінансова стабільність, уміння знаходити додаткове фінансування
(аналіз стану протягом оста
нніх 2 років).
Зокрема має включати відповіді на такі питання:
-
н
е
щ
о
д
а
в
н
і
інвестиції
у
розвиток клубу, що перевищували суму
,
еквівалентну
1000 євро;
-
я
кі інвестиції в розвиток клубу ви плануєте у найближчому
майбутньому
?
21. Кількість внутрішньо
переміщених осіб, що займаються / працюють
у клубі.
22. Залученість до проектів соціальної відповідальності.
2
3
. Заявка
на реалізацію проекту
, до загального бюджету якого увійде
сума
,
що
еквівалентн
а
до
11
000 євро
за
курс
ом
Національного банку
України. Частина цієї суми, еквівалентна
до
1000 євро, буде надана в якості
матеріальної допомоги у вигляді базового набору екіпіровки та спортивного
інвентарю. Заявлений проект має бути реалізований клубом до 31 травня
2019 року.
Ма
є включати короткий текстовий опис щодо таких основних питань:
-
на що будуть використані кошти; які проблеми будуть вирішені
;
-
хто отримає найбільшу користь від інвестицій
;
-
як виконання вашої пропозиції сприятиме ефективності вашого
клубу
;
-
чи зацікавлена громада і місцева влада в реалізації вашої пропозиції
;
-
планова сума коштів, що будуть додатково залучені в
межах
проекту
від громади, місцевої влади, власних ресурсів
;
-
загальний
фінансовий розрахунок
статей витрат (включаючи вказані
вище до
даткові внески).
Ми розглядаємо особисті дані конфіденційно відповідно до законодавства. Ми
дуже серйозно ставимось до захисту ваших особистих даних.
Беручи участь у цьому відборі, учасник погоджується, що дані, надані в заявці,
будуть збережені під час
процесу відбору з міркувань підзвітності та будуть передані
журі.

вгору