МОТОРНІ СПОРТИВНІ НОВИНИ

освітянський спорт           олімпійський рух            спортивна галузь України

Menu
У сучасній системі освіти України на даний час існує безліч проблем. Одна з найважливіших, що потребує вирішення, це проблема орієнтації всієї системи освіти на здоров'язберігаюче навчання та виховання.
Метою здоров'язберігаючої освітньої технології є забезпечення умов фізичного, психічного, соціального і духовного комфорту, сприяння збереженню і зміцненню здоров'я суб'єктів освітнього процесу, їх продуктивної навчально-пізнавальної і практичної діяльності, заснованої на науковій організації праці та культурі здорового способу життя особистості.
Головну роль у розвитку уроків нового типу зіграли зміни в системі освіти останніх років, змінилися умови навчання, статуси шкіл, з’явилися новітні програми, підручники, форми навчання (екстернат, домашнє та сімейне навчання), змінилася структура організації навчально-виховного процесу.
Одним із пріоритетних напрямків в діяльності освітнього закладу сьогодні це формування в учнів активної життєвої позиції, бажання вести здоровий спосіб життя, ставиться до свого здоров'я як до головної цінності.
На сьогодні навчальні програми для занять фізичною культурою побудовані за модульною системою і складаються з двох інваріантних або обов’язкових модулів: теоретико - методичні знання та загальна фізична підготовка і варіативних модулів.
З метою змістовного наповнення предмета «Фізична культура» та задля ефективного проведення уроків кожен навчальний заклад може обирати та використовувати в навчальному процесі рекомендовані Міністерством освіти і науки України варіативні модулі, враховуючи віково-статеві особливості учнів, їх інтереси, матеріально-технічну базу, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення, тощо.
Пропонуємо Вам, шановні вчителі фізичної культури матеріал варіативного модуля «Регбі», який спрямований на вдосконалення фізичних, морально-вольових, психологічних якостей надасть можливість вирішувати освітні та оздоровчі завдання уроку фізичної культури.
Запропонований модуль «Регбі» надасть можливість і сприятиме не тільки гармонійному розвитку особистості, залучення до процесу рухової активності максимальної кількості дітей. 
вгору